เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ


#เตรียมให้พร้อมก่อนใช้งาน🧹⛏🪠🪣🚜

✍️ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๐๙.๓๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะผู้บริหารฯ นำโดยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี และนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาด เช็ดถู ฉีดล้าง พื้นอาคารเรียน เกลี่ยหินบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ และจัดทำฐานเสาธงชาติหน้าอาคารเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบก่อนจะเปิดให้มีการเรียนการสอนต่อไป

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25