เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete


📍วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง🧐ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านคลองขี่เปล-บ้านวังหีบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ๓,๐๖๒ เมตร

👉เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01