เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


 นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตของผู้บริหาร และบุคลากร ภายในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27