เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต


 นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริตของผู้บริหาร และบุคลากร ภายในองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08