เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย