เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย