เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านงานจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป    เอกสารประกอบ รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย