เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    รายละเอียดข่าว

ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดทำรายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรต่อไป    เอกสารประกอบ รายงานการเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย