เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลดำเนินงาน 6เดือน/ปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
 
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย