เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลดำเนินงาน 6เดือน/ปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560

    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย