เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง บ้านครูแดง หมู่ 2


🏗👨‍🔧ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ⏰เวลา 10.30 น.

🌉🔆นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กรรมการ), นายนเรนฤทธิ์ และนางเมตตา ธานีรัตน์ (ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน) พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน นายสุรยุทธ ชินสิทธิ์, และผู้รับจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าหลวง (บ้านครูแดง) หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย งบประมาณ 187,000 บาท >>>ซึ่งการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างงานที่กำหนด

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05