เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบต.ชะมายร่วมพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8


ในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 อบต.ชะมายร่วมกับประชาชนชาวหมูที่ 8 ร่วมพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวัน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายนำทีมพนักงานส่วนตำบล มีนายปรีชา บุญรักษา นายสุพจน์ รัตนพันธ์ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา นายวิรัช ชนมนัส ร่วมทีมนำชาวบ้านพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะมาย
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11