เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบต.ชะมายร่วมพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8


ในวันที่ 9 สิงหาคม 2552 อบต.ชะมายร่วมกับประชาชนชาวหมูที่ 8 ร่วมพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวัน 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2552 โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายนำทีมพนักงานส่วนตำบล มีนายปรีชา บุญรักษา นายสุพจน์ รัตนพันธ์ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา นายวิรัช ชนมนัส ร่วมทีมนำชาวบ้านพัฒนาหน้าเขาตาเล่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะมาย
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27