เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย


✍️ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๑๐.๐๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะผู้บริหารฯ นำโดยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี และนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาด เช็ดถู ฉีดล้าง พื้นอาคารเรียน เกลี่ยหินบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ และขุดวางท่อน้ำประปา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบก่อนจะเปิดให้มีการเรียนการสอนต่อไป

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25