เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย


✍️ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๑๐.๐๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะผู้บริหารฯ นำโดยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี และนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ (#ชะมายเมืองน่าอยู่) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาด เช็ดถู ฉีดล้าง พื้นอาคารเรียน เกลี่ยหินบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ และขุดวางท่อน้ำประปา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบก่อนจะเปิดให้มีการเรียนการสอนต่อไป

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01