เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบต.ชะมายจัดประชุมประชาคมระดับตำบล


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 อบต.ชะมายโดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อคัดเลือกประธานประชาคมระดับตำบล และตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ซึ่งประธานประชาคม ได้แก่นายปิยวัฒน์ จริตงาม ตัวแทนประชาคมจากหมู่ที่ 5
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27