เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบต.ชะมายจัดการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยฯ


เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 14.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ได้จัดประชุมการป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัยฯ และแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพสมาชิก อปพร. ขึ้น โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธี
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27