เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กินไง วัยเก๋า


          นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กล่าวถึงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และเทศบาลตำบล
ชะมาย

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรื่อง “ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

วันที่ 29 เมษายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12