เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กินไง วัยเก๋า


          นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กล่าวถึงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และเทศบาลตำบล
ชะมาย

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรื่อง “ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

วันที่ 29 เมษายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12