เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กินไง วัยเก๋า


          นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย กล่าวถึงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และเทศบาลตำบล
ชะมาย

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เรื่อง “ระบบดูแลผู้สูงอายุ ด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

วันที่ 29 เมษายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18