เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย