เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย