เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศรายงานผลการดำเนินงานนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลชะมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลชะมาย มีการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลชะมาย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย