เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง


รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ขอรายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย