เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)


เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย