เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


เทศบาลตำบลชะมายประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลและประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลและประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลชะมายประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลและประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
เทศบาลตำบลชะมาย ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลและประโยชน์อันใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย