เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

การนัดประชุมสภา


ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย