เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2564 (สขร.1)    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย