เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเทศบาลตำบลชะมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเทศบาลตำบลชะมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่ได้มีการจัดทำนโยบาลบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ2564    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการส่งบุคลากรเทศบาลตำบลชะมายเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย