เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

      เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2564 ที่มาติดต่อใช้บริการในด้านต่างๆของเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ

     เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย