เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลดำเนินงาน 6เดือน/ปี


รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)     เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ( 1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย