เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำสรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภาระกิจต่างๆ ของเทศบาลรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย