เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำระเบียบวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้ถือปฏิบัติ    เอกสารประกอบ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย