เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะมาย

    รายละเอียดข่าว

นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ทำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลชะมาย     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลชะมาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย