เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานสรุปผลการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้มีการจัดทำนโยบาลบริหารบุคคล พศ.2561-2563    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย