เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2563 ณ จุดบริการ โดยมีการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 120 ชุด คิดเป็น 80%    เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย