เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการฝึกอบรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย