เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย