เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลขององค์กร    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย