เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลขององค์กร    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย