เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย