เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลดำเนินงาน 6เดือน/ปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย