เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน/1 ปี


รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย