เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย