เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการดำเนินการจัดทำขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    เอกสารประกอบ ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย