เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์


รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย