เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กฏหมายน่ารู้
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการราชการท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2565 ]17
2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ [ 23 ธ.ค. 2563 ]83
3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ [ 23 ธ.ค. 2563 ]74
4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ [ 23 ธ.ค. 2563 ]72