เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


สปสช.เทศบาลตำบลชะมาย จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย


เมื่อเวลา 13.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. เทศบาลตำบลชะมาย) จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โดยมีหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มทร. วิทยาเขตไสใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง วษท.นครศรีธรรมราช โรงเรียนวัดวังหีบ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) โรงพยาบาลทุ่งสง รพ.สต.บ้านหนองหว้า สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง บจก.ห้างสหไทยสรรพสินค้า บจก.เพชรทองธานี เข้าร่วมประชุมด้วย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25