เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ขุดลอกคูคลองบ้านนานอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมายร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ขุดลอกคูคลองกำจัดเศษกิ่งไม้และขยะที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านนานอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25