เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง


🚎ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ⏰เวลา 09.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายวินัย ชาญอาวุธ เลขานุการนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และ อถล.เทศบาลตำบลชะมาย #พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยร่วมกันเก็บกวาดเศษขยะที่เกลื่อนกลาดบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งฯ อีกทั้งได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตัดหญ้าให้เรียบร้อย และนำรถน้ำมาฉีดล้างพื้นถนนลานจอดรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างความสะอาดตาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำภอทุ่งสง

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01