เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมพัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567


🛎❤️‍🩹ในวันที่ 10 เมษายน 2567📌เวลา 11.00 น.

👨‍💼👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ดำเนินการตามนโยบายในการร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานในด้านความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย โดยได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม👉 นำโดยนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ตำบลชะมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ให้การใช้บริการห้องน้ำสาธารณะในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัยได้มาตรฐาน

#หัวใจผู้ให้จะไม่มีวันขาดแคลน

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01