เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลชะมาย ถวายผ้ากฐินสามัคคี


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วัดวังหีบ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคี (ถวายผ้ากฐินประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลชะมายมาร่วมงานบุญในครั้งนี้จำนวนมาก
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05