เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมประชาคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะมาย ครั้งที่ 2 ณ วัดเขากลาย


🏢🛎ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ⌚️เวลา 08.30-12.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันดำเนินการเสวนาในเวทีประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" ในการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลชะมาย เป็น "เทศบาลเมืองชะมาย" เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นตำบลชะมาย ที่ปัจจุบันนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว >>>👉โดยในวันนี้นั้น ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในเวทีประชุมประชาคม ณ วัดเขากลาย พร้อมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ผ่านแบบฟอร์มขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะมาย

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01