เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567 ณ วัดเขากลาย


🎯ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ⌚️เวลา 08.00-14.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567 ณ วัดเขากลาย โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินงานโครงการดังกล่าว--🎊เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลงานบริการได้อย่างง่าย สะดวก และทั่วถึง ซึ่งการจัดงานโครงการในครั้งนี้ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันบริหารจัดการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

>>> 🎯ในนามเทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลชะมายและอำเภอทุ่งสง ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง และบริษัทในเครือ, บริษัทวิรัชทุ่งสงค้าข้าว🌾, โรงเรียนสอนตัดผมสถาบันยูเรก้าอคาเดมี่💇‍♀️, บริษัทยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า🏥และ อสม.ต.ชะมาย, บริษัทยางไทยปักษ์ใต้จำกัด เป็นต้น ในการร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567 ในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01