เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย


📍วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ⏰เวลา 14.00 น.📍

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อก่อให้เกิดการบริการของเทศบาลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมายอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเพิ่มการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานทุกงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01