เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย


📌 ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ⏰เวลา 09.30 น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วม #กิจกรรมจิตอาสา #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาสวนสาธารณะหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณลานจอดรถภายในสวนสาธารณะ เพื่อให้ภายในสวนสาธารณะมีความสะอาดตา อีกทั้งได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ 🚜 นำรถ JCB รถหกล้อ และชุดตัดต้นไม้ของงานป้องกันฯ เนื่องจากมีต้นไม้หลายต้นที่อาจหักโค่นลงมา ทำให้เกิดความเสียหายและเกิดอันตรายแก่ผู้มาใช้สถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้ให้เรียบร้อย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้สำหรับออกกำลังและพักผ่อนหย่อนใจ

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01