เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2567


👩‍⚕️ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ⌚️เวลา 13.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมในการประชุมฯ

>>🛌 เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 (ระยะการดำเนินงานตั้งแต่ 🗓 วันที่18 กรกฎาคม 2566 - 17 กรกฎาคม 2567)

>>📝และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2567 เพื่อนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมายต่อไป

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01