เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567


🏟ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ⌚️เวลา 08.00-14.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าว--🎯 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก และทั่วถึง ซึ่งการจัดงานโครงการในครั้งนี้ ได้สร้างความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

>>> 🎯ในนามเทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณกลุ่มจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลชะมายและอำเภอทุ่งสง ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ #ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสงคอนกรีตอัดแรง #ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศวัฒนาการโยธา #ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มผลศิลา #บริษัทวิรัชทุ่งสงค้าข้าว #โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยพิไลพร #สถาบันยูเรก้าอคาเดมี่ #บริษัทยามาฮ่าเพชรปิยะทุ่งสง #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า #บริษัทยางไทยปักษ์ใต้จำกัด #สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนให้โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปี 2567 ในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01